Profile
Welcome to my blog! My name is Psylocke Gaffud Antonio. I am 24 years, 4 months, 2 weeks, 4 days, 8 hours, 58 minutes, 22 seconds old (whew!) and I have a great mom, a cool dad, and a cute sister. I learned HTML & JavaScript when I was 7 years old and have been coding stuff ever since. I'm now building my PHP skills by helping develop MAJ, the software that powers this blog.

Oops, click here if you are looking for sites about Elisabeth "Betsy" Braddock AKA Psylocke, the X-Men's "Asian by way of Britain" telepath whom I was named after. Otherwise, enjoy!
Christmas Countdown

95 days before Christmas!
Astig 'to, Pare
Friday, Jan 14, 2011, 9:00 AM
Mahabang proseso ng paulit-ulit na pagtuturok ng karayom, pagpupunas sa balat, pagkakagat ng labi, at pagpipigil ng luha ang pinagdaraanan ng mga nagpapa-tattoo. Tinitiis nila ang lahat ng mga ito alang-alang sa pagiging “astig”. Ang tattoo ang sumisigaw para sa kanila upang mahuli ang mga mata ng kanilang mga makakasalamuha. Ang disenyo ng kanilang mga tattoo ang nagsasabi, kahit mula pa sa malayuang tingin, kung ano ang katauhan ng nagmamay-ari nito. Karaniwang nagpapalagay nito ang mga maton at ang mga lalaking kakatapos pa lamang magpalaki ng katawan. Ngunit hindi man dumaan ang isang tao sa nasabing proseso, mayroon na siyang natatanging tattoo.

Ang buhay nang tao ay isang tattoo na inukit ng Maykapal. Katumbas ng bawat pagturok ng karayom sa balat ang bawat bahagi ng ating lakbayin sa buhay na paunti-unting nag-iiwan ng aral hanggang sa mula sa mga maliliit na aral na ito, nabubuo ang disenyo ng ating mga buhay. Sa oras na markahan Niya tayo ng ating sari-sariling disenyo, mahapdi sa kaluluwa ang pagpipilit na burahin ang disenyong ito mula sa ating pagkatao. Makapipili naman tayo ng anyo ng tattoo na ibibigay Niya, ngunit nakasalalay pa rin sa Kanyang mga kamay ang kalalabasan ng disenyo sa kahuli't hulihan. Maaari tayong magreklamo kung hindi natin nagustuhan ang kinalabasan nito, ngunit nariyan na ang tattoo. Nangyari na ang nangyari. Hindi na ito maaaring burahin pa sa kasaysayan. Ang maaari na lamang gawin ay tapalan ito upang hindi makita ang hindi kanais-nais sa mata ng tao.

Iba’t ibang disenyo ng tattoo ng buhay ang nakalagay sa stencil ng Panginoon. Mayroon iba na nagpapasadya ng disenyo na sila lamang ang nakakaintindi. Dahil sa ganitong pagsasarili, hindi tuloy makasakay ang iba sa tuwing matutunghayan ang kanilang tattoo. Pinakamabenta ang disenyong mabulaklak at punong-puno ng disenyo, ni halos hindi mo na makita ang tunay na pagkatao ng may-ari nito. Madaling mapansin ang ganitong disenyo ng tattoo, ngunit nakakayamot ito para sa ibang nakakapansin ng pagkukubli sa ilalim ng maganda umanong tattoo. Kinukuha naman ng iba ang disenyong simple lamang ngunit nag-iiwan ng impresyon sa mga nakakakita nito. Halata sa isang tingin pa lamang na napakalinis ng kinalabasang disenyo sapagkat sa sandali ng pagmamarka nito, buong pagtititawalang nagpasakop ang may-ari ng tattoo sa makapangyarihang kamay ng taga-ukit. Pagkatapos ng pagtitiis na iyon, naibabahagi naman nila sa iba ang kagandahan ng disenyo ng kanilang buhay.

Libre lamang ang pagpapa-tattoo sa Diyos. Bukas din ang kanyang puwesto buong magdamag. Kailangan lamang na magtiwala na pagkatapos ng matinding sakit, isang magandang disenyo ng ating buhay ang maipagmamalaki natin sa buong mundo. Handa ka na bang gawing “astig” ng Panginoon?
Search
Categories